Book Chapter

Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen

Mechant, M., De Langhe, S., De Veirman, S., Devos, I., Matthys, C.
Challenges and opportunities for life course research in early modern Flanders
In: Matthijs, K., Kok, J., Bras, H. (Eds.): Leren van historische levenslopen: historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nedederland, 75–96
Jaarboek historische demografie -
Leuven, Acco (2012)
The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in Rostock is one of the leading demographic research centers in the world. It's part of the Max Planck Society, the internationally renowned German research society.