Journal Article

In gezegende toestand? De percepties van risico's bij zwangerschap en bevalling bij de Gentse adel, 18de-19de eeuw

Matthys, C.
The perception of health risks attached to pregnancy and delivery among the Ghent nobility, 18th-19th centuries
Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent, 119–143 (2013)
The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in Rostock is one of the leading demographic research centers in the world. It's part of the Max Planck Society, the internationally renowned German research society.