Other Paper

Regulacje prawne w odniesieniu do zjawisk i procesów demograficznych: wybrane akty prawne regulujace swiadczenia na rzecz dzieci i rodziny - polityka spoleczna Polska, wybrane lata 1945-2006

Fratczak, E., Kulik, M. C., Malinowski, M., Slotwinska-Roslanowska, E.
Legal regulations related to demographic events and processes: social policy pertaining to children and family – Poland, selected years 1945-2006
Section of Demographic Analyses working paper 17A/2007
42 pages.
Warsaw, Section of Demographic Analyses KND PAN (2007)
Keywords: Poland
The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in Rostock is one of the leading demographic research centers in the world. It's part of the Max Planck Society, the internationally renowned German research society.